DrWidget ChPL

DrWidget ChPL – to aplikacja mobilna zawierająca oryginalne Charakterystyki Produktów Leczniczych wszystkich leków dopuszczonych do obrotu w Polsce. Baza ChPL została zbudowana na urzędowych źródłach dostępnych w Polsce oraz Europie. Baza zawiera ponad 8200 ChPL. ChPL – Charakterystyka Produktu Leczniczego – jest podstawowym dokumentem opisującym dany lek. ChPL tworzony jest przez Podmiot Odpowiedzialny i na jego podstawie dany lek zostaje dopuszczony do obrotu na terenie danego kraju lub we wszystkich Krajach Unii Europejskiej. ChPL zawiera podstawowe informacje o leku, które podzielona są na 7 rozdziałów: 1. Nazwa leku 2. Skład ilościowy i jakościowy 3. Postać leku 4. Szczegółowe dane kliniczne (wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie i sposób podawania, ciąża i laktacja) 5. Właściwości farmakologiczne 6. Dane farmaceutyczne 7. Dane Podmiotu Odpowiedzialnego i rejestracyjne Oryginalne wersje ChPL dają gwarancje zgodności oraz rzetelności przy poszukiwaniu informacji na temat danego leku. Wskazania do stosowania zawarte są w pkt. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego – to najpewniejsze źródło, które pozwoli uniknąć błędnego wystawienia recepty lekarskiej na lek objęty refundacją w danym wskazaniu. DrWidget ChPL posiada standardową wyszukiwarkę – pozwalającą wyszukać daną frazę, konkretny lek, wskazanie czy substancję czynną. Ponadto pozwala na wyświetlenie leków w zależności od drogi podania. Kategorie wg których można wyszukać leki to: do nosa, do ucha, doodbytniczo, dopochwowo, doustnie, iniekcje, na skórę, na spojówkę oka, podjęzykowo, przezskórnie i wziewnie. Kategorię można ze sobą łączyć.

Similar Apps View all

Comments View all

1 commentavatar

27 January 2016

Chua biet Sao cho5 luon